Usnesení Vlády ČR možnost cizinců změnit zaměstnavatele

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. října 2020 č. 1050
o přijetí krizového opatření

Schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Celé znění předpisu ve formátu PDF zde…